REGULAMIN PROMOCJI „LIPOTRANSFER”

Regulamin zabiegów medycyny estetycznej kliniki w Olsztynie
 1. Organizatorem promocji jest: The Beauty Doctors Klinika Medycyny Estetycznej Cichosz
  i Kondzior Lekarska Spółka Partnerska z siedzibą pod adresem: ul. Warmińska 14 lok. 9, 10-545 Olsztyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000809644, nr identyfikacyjny REGON: 384667270, nr NIP: 7393933292 (dalej: Klinika lub Organizator).
 2. Przedmiotem promocji jest lipotransfer, czyli przeszczep własnej tkanki tłuszczowej do: piersi – w cenie 3499 PLN zamiast 4000 PLN, twarzy – w cenie 2999 PLN zamiast 3500 PLN, pośladków –  w cenie 3999 PLN zamiast 4500 PLN (dalej: Promocja oraz Lipotransfer).
 3. Promocja obowiązuje od dnia 18.11.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. do godz. 23:59, przy czym dzień 30.11.2021 r. jest ostatnim dniem, w którym można dokonać rezerwacji na zabieg Lipotransferu w promocyjnej cenie;
 4. Wykorzystanie promocyjnego zabiegu Lipotransferu, pod warunkiem dokonania rezerwacji do dnia 30.11.2021 r. do godz. 23:59, musi się odbyć nie później niż do dnia 31.01.2022 r., z wyłączeniem przypadających w tym okresie świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni, w których lekarze Kliniki nie są dostępni w Klinice.
 5. Zabiegi mogą zostać zrealizowane wyłącznie w siedzibie Kliniki.
 6. Z promocji może skorzystać każda osoba („Uczestnik”, „Pacjent”), u której nie stwierdzono przeciwskazań do zabiegu. Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu lekarz Kliniki przeprowadzi z Pacjentem wywiad w zakresie ustalania czy istnieją przeciwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia ewentualnych zaleceń pozabiegowych.
 7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem że może skorzystać z niej osoba pełnoletnia. Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia może skorzystać z Promocji za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
 8. W przypadku chęci skorzystania przez Uczestnika z kolejnych zabiegów Lipotransferu obowiązywać będzie cena zgodna z aktualnym cennikiem, bez uwzględnienia rabatu promocyjnego.
 9. Pacjent w celu skorzystania z niniejszej Promocji jest obowiązany w okresie jej trwania do umówienia się na zabieg osobiście w siedzibie Kliniki lub telefonicznie pod numerem +48 885 883 883 lub numerem +48 723 332 332 lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres klinika@thebeautydoctors.pl. Organizator nie odpowiada za uchybienie przez Uczestnika obowiązkowi umówienia się na wizytę.
 10. Biorąc udział w Promocji Pacjent potwierdza, że wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym regulaminie i zapoznał się z treścią regulaminu.
 11. Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem promocji przed rozpoczęciem zabiegu oraz przestrzegania jego postanowień. Pacjent zobowiązany jest do wypełnienia formularza karty informacyjnej zabiegu oraz formularza zgody na zabieg przed przystąpieniem przez lekarza Kliniki do wykonywania zabiegu.
 12. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika, że udzielenie przez Organizatora promocji nastąpiło niezgodnie z treścią niniejszego regulaminu, Uczestnik w terminie 14 dni od stwierdzenia naruszenia jest uprawniony do złożenia w siedzibie Organizator lub za pośrednictwem listu poleconego pisemnej reklamacji.
 13. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Uczestnika lub wpływu do siedziby Organizatora. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego regulaminu.
 14. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest The Beauty Doctors Klinika Medycyny Estetycznej Cichosz i Kondzior Lekarska Spółka Partnerska, ul. Warmińska 14 lok. 9, 10-545 Olsztyn, NIP: 7393933292.
 15. Dane osobowe Uczestników promocji przetwarzane będą w celu realizacji usług objętych promocją.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.